Doeleinden verwerking

Privacy Statement


Doeleinden verwerking
Buitenhuisjes Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens met als doel u te informeren over de diensten en producten van Buitenhuisjes Webdesign, het uitvoeren van een overeenkomst (b.v. het ontwikkelen en hosten van een website) en het sturen van facturen. Bovendien archiveer ik communicatie die via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wettelijke grondslag verwerking
Buitenhuisjes Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van Buitenhuisjes Webdesign:
    Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van Buitenhuisjes Webdesign.

Ontvangers persoonsgegevens
Buitenhuisjes Webdesign verstrekt uw persoonsgegevens aan onze domein registratie partner t.b.v. het registreren van een domein op uw naam, mijn administratiekantoor en MoneyBird B.V. t.b.v. de administratie, de huisbank t.b.v. incasso’s en Google voor de opslag van de documenten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zullen door Buitenhuisjes Webdesign worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en de daarop volgende wettelijke bewaartermijn.
Indien er geen overeenkomst wordt gesloten worden uw gegevens maximaal 7 jaar bewaard.

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij mij in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u verwerk. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als betrokkene heeft u ook het recht Buitenhuisjes Webdesign te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan Buitenhuisjes Webdesign verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Buitenhuisjes Webdesign doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, of beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via e-mail indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@buitenhuisjes.nl. Bij deze verzoeken kan ik u om identificatie vragen.

Div (h.o.d.n. Buitenhuisjes Webdesign)
info@buitenhuisjes.nl
06-10618423
Sander Buitenhuis

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buitenhuisjes Webdesign, neem dan contact op met Buitenhuisjes Webdesign via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.